Wij helpen je graag op weg bij het aanvragen van zorg.

Onze zorg wordt in het ene geval vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Wet langdurige zorg (Wlz), het persoons gebonden budget (PGB) en door de zorgverzekeraar. U kunt onze zorg ook privaat inkopen. Of en waarvoor u in aanmerking komt hangt onder meer af van de zorg, uw situatie, (soms) uw inkomen en vermogen. 

Hoe en waar u zorg kunt aanvragen, en hoe u de vergoeding daarvan kunt regelen is lang niet altijd duidelijk. Bel ons gewoon! We kijken graag samen hoe we ondersteuning in uw situatie en met uw behoeften het best kunnen invullen. Wij helpen u graag.

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Thuiszorg kun je aanvragen bij de gemeente: via het portaal Porthos. Onder thuiszorg vallen huishoudelijke hulp, begeleiding bij persoonlijke verzorging bij psychische problemen of verstandelijke of zintuiglijke beperking, en begeleiding in het dagelijks leven. Je kunt als cliënt ondersteuning krijgen vanuit de Wmo, maar ook als mantelzorger kun je zogenaamde respijtzorg aanvragen (vervangende mantelzorg om jou te ontlasten). Er geldt wel een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is bedoeld voor mensen die 24/7 (intensieve) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening. Vrijwel alle zorg wordt vanuit de Wlz geregeld, waaronder thuisbegeleiding, verzorging en in soms huishoudelijke hulp. Je vraagt dit aan via het regionaal Zorgkantoor. Als mantelzorger kun je een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.


Zorgverzekeringswet (Zvw)

Heb je een lichamelijke ziekte, een beperking of dementie en heb je daarbij verpleging met persoonlijke zorg nodig? Dan komt er in principe een wijkverpleegkundige bij je thuis langs. De vergoeding voor deze kosten valt in veel gevallen onder de zorgverzekering. Verpleging bieden wij bij de Blauwe Vlinder zelf niet aan, maar wij kunnen wel respijtzorg bieden: vervangende mantelzorg. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Je regelt dit dus zelf via je zorgverzekeraar.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Hiermee bepaal je zelf hoe, waar, wanneer en van wie je zorg ontvangt. Je regelt eerst de toekenning volgens de juiste wet: Wmo, Wlz of Zvw. Dat doe je via het betreffende loket: Porthos, het Zorgkantoor of de verzekeraar. Het pgb is in deze vier wetten verankerd: je mag daarna zelf kiezen tussen zorg in natura of een pgb.


Zelf betalen

Als de zorg maar voor een gedeelte wordt vergoed, dan ontvang je in de regel een factuur van de uitvoerende instantie, bijvoorbeeld het CAK. Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de gemeente regelingen doorvoert zoals in het kader van de Wmo en Wlz. In sommige gevallen wordt thuiszorg helemaal niet vergoed vanuit een van de bovenstaande wetten. In dat geval kunnen onze zorg, begeleiding of ondersteuning privaat worden afgenomen. Je betaalt als zorgvrager dan rechtstreeks aan De Blauwe Vlinder.

Hulp nodig?

Hoe en waar je zorg kunt aanvragen, en hoe je de vergoeding daarvan kunt regelen is lang niet altijd duidelijk. Bel ons gewoon! We zijn ook 's avonds bereikbaar op 06-57883975. Als je ons belt, mag je natuurlijk je vragen gewoon stellen aan de telefoon. Maar we komen ook heel graag bij je thuis langs om je vragen te beantwoorden.

Ons bezoekadres: Badhuisstraat 137, 4382 AL Vlissingen (op afspraak)
info@zorgbelevingdeblauwevlinder.nl

BTW-nummer: 149473278B01
AGB-Codes: • WMO: 98104104 • PGB : 41415996


Zorgbeleving De Blauwe Vlinder is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Middelburg onder nummer 74437801