Wat ondersteuning aan huis of buitenshuis.

Als u thuis wat ondersteuning van ons nodig heeft of wanneer u begeleid wenst te worden naar (vaste) activiteiten buitenshuis, zijn we er ook voor u. Dit breekt niet alleen de week voor u, het is ook heel belangrijk voor mantelzorgers die een 24/7 zorgtaak hebben. Zij krijgen zo even tijd om op adem te komen en zelf weer op te laden, terwijl wij met alle liefde en dezelfde aandacht tijdelijk de zorg van hen overnemen.

Mensen die leven met dementie, Parkinson of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) krijgen te maken met beperkingen die het lastiger maken om zelfstandig thuis te blijven wonen. Thuisbegeleiding helpt u dan bij uw zelfredzaamheid, zorgt dat u nog buiten de deur blijft komen en niet eenzaam wordt. Ook kunnen we helpen bij het leren omgaan met problemen, gedrag in de gaten houden en bieden we praktische hulp om zelfstandig activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Thuisbegeleiding helpt bijvoorbeeld bij het indelen van de dag en de week. We geven praktisch tips om met problemen en beperkingen om te gaan, helpen ook bij het maken van afspraken of het ophalen van medicijnen. Zo werken we samen aan zelfredzaamheid en structuur, terwijl u toch zo lang mogelijk de regie over uw eigen leven houdt. Individuele begeleiding is ook mogelijk in onze Huiskamer, bijvoorbeeld als de partner/mantelzorger overbelast is.