Wij werken nauw samen met andere zorgorganisaties.

De meeste van onze cliënten zijn bij ons gekomen via doorverwijzing. Daarom zijn wij als organisatie nauw verbonden met de andere Zeeuwse organisaties die zich elke dag inzetten voor mensen met een zorgvraag. Op het gebied van kinderen, jeugd en gezinnen zijn dat meerdere partners. In bredere zin is dat Porthos, het centrale punt waar de gemeenten op Walcheren zorg en ondersteuning hebben georganiseerd. Zij kennen ons aanbod, onze werkwijze en proberen net als wij altijd de juiste match te vinden.

 

Onze partners over ons...

hechten grote waarde aan een goed netwerk van betrokken en enthousiaste personen, instellingen en bedrijven die iets voor elkaar kunnen betekenen. Samen kun je nieuwe concepten uitwerken, die cliënten meer kwaliteit van leven geven of meer regie. De thuissservice Uwwoongemak is daar een mooi voorbeeld van. Onze partner hierin is Zeelandwonen, een projectontwikkelaar, gespecialiseerd in levensloopbestendige woningen met zorgaanbod.

John Priem, directeur Zeelandwonen: “Als je ouder wordt of moet herstellen na een operatie of ziekte, kun je merken dat alledaagse dingen ineens te veel worden. Je wilt ook niet steeds bij de buurvrouw of familie aankloppen. De Blauwe Vlinder is een kleinschalig, innovatief zorgbedrijf met een nieuwe kijk op zorg: niet vanuit problemen, maar vanuit mogelijkheden en beleving. Zij zijn bereid zelf een stapje extra te zetten, zodat mensen hun vrijheid en zelfstandigheid behouden. En daarmee ook voor ons een hele waardevolle partner.”


Porthos (gemeenten)

De gemeenten op Walcheren organiseren zorg en ondersteuning via een centraal punt: Porthos. Bij Porthos klop je aan als je ondersteuning nodig hebt in je 'gewone leven'. Omdat je kampt met een ziekte of beperking, een moeilijke periode in je leven doormaakt, te maken hebt met een stierlijk vervelende puber of een slecht etend kind en ook je vrienden, familie en buren geen oplossing weten. Porthos is er voor alle vragen en advies op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. En daar spelen wij graag een ondersteunende rol in.