“Wij merken dat Tim zich veilig en gewaardeerd voelt.”

Tim (30 jaar) voelt zich helemaal thuis bij de Blauwe Vlinder. Hij woont nog bij zijn ouders maar wil over een paar jaar de stap maken naar een zelfstandige (begeleide) woonvorm. Hij werkt nu al 4 dagen in de week en om wat meer afwisseling te hebben in zijn weekprogramma komt hij op een vaste dag in de week naar de Blauwe Vlinder. De moeder van Tim: “Je merkt aan alles dat Tim zich er op zijn gemak voelt. Dat is voor ons als ouders toch het belangrijkste: dat hij zich veilig en gewaardeerd voelt.”

 

De keuze voor de Blauwe Vlinder was ook voor hen heel helder: “Wat voor ons allereerst de reden was, was dat jullie een-op-een begeleiding geven. De zorg en begeleiding zijn heel persoonlijk en worden zelfs bij jullie aan huis gegeven!” Tim komt nu al enkele jaren bij de Blauwe Vlinder. De korte lijnen ervaren zijn ouders niet alleen als heel prettig, maar ook als onderscheidend ten opzichte van andere zorginstellingen. “En er wordt altijd nagekomen wat er is afgesproken. Dat vinden wij ook heel belangrijk.”

 

Groepstraining en activiteiten in onze Huiskamer in Vlissingen

Op onze locatie in Vlissingen bieden wij dagbesteding (licht en middelzwaar), individuele begeleiding en groepstraining. Dit gaat om vaste dagdelen doordeweeks en op zaterdag die worden ingevuld met groepsactiviteiten en/of dagbesteding. Ook bieden we zelfstandigheidstraining aan in groepsverband of individueel aan jongeren vanaf 16 jaar die praktische en sociaal-emtoionele vaardigheden willen leren. Samen met de begeleiding maakt je zoon of dochter stappen naar echte zelfstandigheid. Ook als stap naar begeleid wonen/vervolgzorg. Alles kan hierbij aan de orde komen: leren koken, budget beheer, vrije tijd en het onderhouden van sociale contacten tot een vervolgopleiding en ondersteuning daarbij.


Individuele begeleiding (lvb) jong-volwassenen en volwassenen

Individuele begeleiding van (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (lvb) is vooral gericht op het opbouwen en versterken van de zelfredzaamheid en (binnen de mogelijkheden) opbouwen van zelfstandigheid. Thuisbegeleiding ondersteunt ook de ouders bij de overgang naar een andere (begeleide of zelfstandige) woonomgeving voor je kind. Daarnaast kunnen we helpen bij het leren omgaan met beperkingen, probleemgedrag in de gaten houden en bieden we praktische hulp waardoor je kind (zonder jou) zelfstandig activiteiten leert uitvoeren.

We kijken en denken altijd in mogelijkheden: we geven praktisch tips en ondersteunen jou en je kind bij allerlei gewone dingen zoals naar de kapper gaan, boodschappen doen of koken. Thuisbegeleiding helpt bijvoorbeeld bij het indelen van de dag en de week. Zo werken we samen aan zelfredzaamheid en structuur, terwijl je kind binnen de mogelijkheden de regie over het eigen leven houdt. Individuele begeleiding is ook mogelijk in onze Huiskamer, waardoor je als ouder/verzorger echt even de zorg kunt overdragen.


Je kind met zorgvraag wordt volwassen? Je zorgt niet alleen.

Bij de Blauwe Vlinder gaan wij liefst relaties aan voor jaren. Bij echt langdurige zorg kunnen wij cliënten begeleiden vanaf de jongste kinderleeftijd. We kennen de gezinssituatie en kunnen ze door de kwetsbare puberleeftijd heen loodsen. Om uiteindelijk samen te ontdekken wat haalbaar is in volwassenheid. Waar de aandacht van de zorg verschuift van gezin naar cliënt, komen ook nieuwe ambulante begeleiders, plannen en doelen in beeld. Bij al deze veranderingen zijn wij graag de stabiele factor in het leven van je kind.

Zorgbelevingsplan volwassenen
Zodra je 18 jaar wordt, verandert er voor de wet veel. Je bent ineens volwassen en moet voor jezelf zorgen. Met een verstandelijke beperking, stoornis of handicap is zelfredzaamheid natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. De Blauwe Vlinder begeleidt jongeren naar volwassenheid - binnen hun eigen mogelijkheden. Ben je in staat een baan te vinden, kun je begeleid wonen en met hoeveel zelfstandigheid? We oefenen in onverwachte situaties, leren omgaan met stress en verantwoordelijkheden. We geven ruimte met ondersteuning op maat.