“Wij zochten kleinschalige begeleiding die op maat kon worden ingericht.”

Joyce, moeder van Luc (8 jaar): “We hebben voor de Blauwe vlinder gekozen, omdat wij op zoek waren naar een aantal uur vaste opvang na schooltijd. Dat moest wel voor hem op maat worden ingericht. Bij Porthos hebben we heel gericht gevraagd naar een kleinschalige (liefst een-op-een) begeleiding in verband met Luc zijn prikkelverwerking. Een grootschalige opvang zou Luc naast school niet meer aankunnen.” Ze kwamen al snel uit bij de Blauwe Vlinder: “Julie waren eigenlijk de enige die dit hier in de omgeving aanbiedt”.

 

Luc (8 jaar) heeft een vrij zeldzaam syndroom met een ontwikkelingsachterstand. Hij gaat 4 dagen in de week naar school, en komt daarna een aantal uur bij De Blauwe Vlinder. Deze kleinschalige opvang ontlast ook de ouders van hun intensieve zorgtaak. Zij weten op hun beurt dat Luc het echt fijn heeft: “Jullie bieden Luc vastigheid met een en dezelfde persoon en er worden ook nog leuke activiteiten gedaan, zoals wandelen in het bos, strand of naar een speeltuin. Oppas op maat met heel heldere communicatie!”

 

Activiteiten in onze Huiskamer in Vlissingen

Op onze locatie in Vlissingen bieden wij dagbesteding (licht en middelzwaar), individuele begeleiding en groepstraining. Dit gaat om vaste dagdelen doordeweeks en op zaterdag die worden ingevuld met groepsactiviteiten en/of dagbesteding. Ook bieden we zelfstandigheidstraining aan in groepsverband of individueel aan jongeren vanaf 16 jaar die praktische en sociaal-emtionele vaardigheden willen leren. Samen met de begeleiding maakt je zoon of dochter stappen naar echte zelfstandigheid. Ook als stap naar begeleid wonen/vervolgzorg.


Individuele begeleiding (lvb) kinderen en jeugd

Individuele begeleiding van kinderen en jeugd met een licht verstandelijke beperking (lvb) is gericht op het ontwikkelen van talenten en (binnen de mogelijkheden) opbouwen van zelfstandigheid. Thuisbegeleiding ondersteunt ook de ouders, het voorkomt dat je door de handicap van je kind niet meer buiten de deur komt en/of overbelast raakt. Ook kunnen we helpen bij het leren omgaan met beperkingen, probleemgedrag in de gaten houden en bieden we praktische hulp waardoor je kind (zonder jou) zelfstandig activiteiten kan uitvoeren.

We kijken en denken altijd in mogelijkheden: we geven praktisch tips, helpen bijvoorbeeld bij het indelen van de dag en de week en ondersteunen jou en je kind bij allerlei gewone dingen zoals naar de kapper gaan. Zo werken we samen aan zelfredzaamheid en structuur, terwijl je als gezin de regie over je eigen leven houdt. Individuele begeleiding is ook mogelijk in onze Huiskamer, waardoor je als ouder/verzorger echt even de zorg kunt overdragen.


Kind met een zorgvraag? Je zorgt niet alleen.

Bij kinderen tot 18 jaar komen we eigenlijk altijd voor het hele gezin. Een kind met een zorgbehoefte is een serieuze belasting voor ouders/verzorgers en ons eerste doel is de draagkracht van het hele gezin te versterken. We bieden niet alleen opvoedondersteuning, maar zorgen ook voor rust, ritme en regelmaat als je dat zelf niet goed (meer) kunt volhouden. Gewoon, met hele praktische dingen. Huiswerkbegeleiding, of even met de kinderen naar de kapper gaan, zorgen dat iedereen op tijd gegeten heeft en naar de sportclub gaat. Al die dingen waar je anders alleen voor staat. Daar staan wij naast je.

Zorgbelevingsplan kinderen
Als wij voor het eerst bij je thuis komen, is dat meestal op verzoek van de gezins-/casemanager die beoordeelt dat je recht hebt op ondersteuning. Samen met de pedagogisch begeleider bepalen we korte en lange-termijndoelen, waarna we samen een plan trekken. Wij noemen dat geen zorgplan, maar een zorgbelevingsplan, met oog voor alle partijen. Wat is er nodig? Wat willen we gaan doen? Thuis of liever ergens anders? En vooral: wat betekent het voor jou als ouder/verzorger – en hoe voelt het voor je kind(eren)?